Privatlivs politik hos Nygaard Smykker

Persondatapolitik
Ingen personlige oplysninger der registreres på Nygaard Smykker, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for en tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Nygaard Smykker.

Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og emailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ukrypteret form, og gemmes i 5 år. Selve “kontrakten” (købsaftalen) lagres ikke hos Nygaard Smykker på en måde, så du senere kan logge dig ind og se/ændre status.

Man kan desuden valgfrit få sin emailadresse optaget på en mailingliste hos Nygaard Smykker, således at man løbende modtager nyheder og anden information fra Nygaard Smykker. Denne service kan til enhver tid tilmeldes og frameldes som man ønsker.

Jvf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger og på baggrund af evt. indsigelser foretager vi sletning i det omfang det ønskes.

Har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os.